Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 611/18

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Eugenii Kardas z udziałem innych osób (sygnatura akt I Ns 611/18) o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie Km 459/18

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Dawid Tatarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-05-2019r. o godz.11:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę przy ul. Partyzancka 105 w sali nr VI-VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o pow.2921 m2, teren nieogrodzony należącej  do dłużnika: RTE Spółka z o.o. (dawniej Fuji Trade Sp. z o.o.).

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 44/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach pod sygn. akt I Ns 44/19, toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Okrojek o stwierdzenie nabycia przez Adelę Budziewicz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 852/18

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 852/18, toczy się postępowanie z wniosku Waldemara Majchrowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Zygmuncie Kowalskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 75/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 75/19, toczy się postępowanie z wniosku Miasta Łódź o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Helenie Fester z domu Stenzel (Stencel).

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 136/19

  Sąd Rejonowy w Pabianicach  I Wydział Cywilny w dniu 19 lutego 2019 r. w sprawie Sygn. akt I Ns 136/19 wydał postanowienie   o ogłoszeniu złożenia przez Hannę Nowicką wykazu inwentarza po Dariuszu Nowickim.

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 257/18

  W dniu 28 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 257/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jolancie Wlaźlak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 949/18

  Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 949/18 Sąd Rejonowy w Pabianicach orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mariannie Basiakowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 688/18

  Postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie I Ns 688/18 Sąd Rejonowy w Pabianicach zezwolił Pabianickim Zakładom Farmaceutycznym Polfa S.A. na złożenie kwoty do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 688/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. w sprawie Sygn. akt I Ns 688/18 ustanowiono kuratora w osobie Gabrieli Kołackiej - pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych