Oferty pracy

Oferty pracy należy składać w Oddziale Administracyjny Sądu Rejonowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 105/127, piętro I, pokój 109 (wejście przez pokój 110).

 

Każda oferta pracy powinna zawierać (o ile nie jest inaczej wskazane w ogłoszeniu konkursowym):

 

  • podanie (list motywacyjny),
  • życiorys (CV),
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły,
  • oświadczenie o niefigurowaniu w kartotece Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

Pliki do pobrania