Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 633/20

  W sprawie sygn. akt I Ns 633/20 Aurelia Brandebura złożyła wykaz inwentarza po  Annie Hak z domu Kuchcik.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 591/20

  W dniu 17 sierpnia 2020 roku Elżbieta Podsiadły złożyła w Sądzie Rejonowym w Pabianicach (sygn. akt  I Ns 591/20) wykaz inwentarza spadku po Annie Hak z domu Kuchciak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 522/20

  Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 522/20 Sąd Rejonowy w Pabianicach orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Jerzym Dysterhefcie, synu Jerzego i Marianny z domu Zawierucha.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 277/20

  Na mocy art. 144 k.p.c. w sprawie I Co 277/20 ustanowiono kuratora w osobie Gabrieli Kołackiej - pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 307/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 307/19, toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Janickiej córce Romana i Danuty.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 417/20

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 417/20, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Miszczaku synu Stanisława i Antoniny.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/20

  W Sądzie Rejonowym w Pabianicach w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 46/20, toczy się postępowanie z wniosku Pelagii Opolskiej z udziałem Krystyny Pietruszyńskiej, Wojciecha Nowakowskiego i Magdaleny Nowakowskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 474/20

  W dniu 08 lipca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w  Pabianicach w sprawie I Ns 474/20 dot. spadku po Zenonie Sobolewskim zostało wydane postanowienie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 496/19

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu sygnatura akt  I Ns 496/19 z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice z udziałem Skarbu Państwa-Starosty Pabianickiego  o stwierdzenie nabycia spadku po Pauline Weissbach z domu Pfeiffer.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 336/20

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Anety Dzikowskiej z udziałem Doroty Górki, Radosława Klupczewskiego i Mateusza Biskupskiego (sygnatura akt I Ns 336/20) o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych