Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 74/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. w sprawie I Ns 74/18 ustanowiono kuratora w osobie Małgorzaty Gąsiorowskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 759/17

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 759/17, toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Włodarczyku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 136/18

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 136/18, toczy się postępowanie z wniosku Wiktorii Ostrycharz o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Dominice Szymańskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 900/17

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 900/17, toczy się postępowanie z wniosku Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Łukaszewskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 468/18

  W Sądzie Rejonowym w Pabianicach toczy się postępowanie w sprawie I Ns 468/18 z wniosku Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej ARKA w upadłości z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z udziałem Gminy Miejskie Pabianice o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Kupś.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 70/18

  Postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie I Ns 70/18 sprawy z wniosku       Gminy Dłutów z udziałem nieznanych właścicieli nieruchomości położonej w Gminie Dłutów, działka 108/1 o pow. 0,0142 ha, obręb 20 Świerczyna o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 85/18

  Postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie I Ns 85/18 z wniosku Pabianickich Zakładów Graficznych S.A. w likwidacji w Pabianicach z udziałem nieznanych spadkobierców Danuty Parteki o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 86/18

  W dniu 15 lutego 2018 roku w sprawie I Ns 86/18 z wniosku Pabianickich Zakładów Graficznych Spółce Akcyjnej w likwidacji w Pabianicach z udziałem nieznanych spadkobierców Edwardy Piechury o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego wydano postanowienie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 506/17

  Dnia 10.01.2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Justyny Malinowskiej i  Moniki Christie wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janie Kruku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 54/17

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach w sprawie I Ns 54/17 z wniosku Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Wójciku.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych