Ogłoszenie w sprawie I Ns 707/17

W sprawie sygn. akt I Ns 707/17 sąd postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Alinie Wolniak, nr PESEL 36050110363, zmarłej dnia 12 listopada 2016r., ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach przy ul. Bóźnicznej 5 m. 18.

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 707/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d